Thiết kế logo sự kiện - Ngày hội Doanh nhân Việt Nam được tổ chức tại Huế năm 2010