Thiết kế logo nhãn hiệu sản phẩm Nano Bạc của Tập đoàn EVD - sản phẩm có tác dụng kháng khuẩn sử dụng trong lĩnh vực y tế