Thiết kế logo và thiết kế thương hiệu công ty CP Xây dựng Công nghiệp Hà Nội - Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình công nghiệp và nhà ở