Thiết kế logo công ty TNHH Hóa Mỹ phẩm Việt Nam - hoạt động chuyên về sản xuất và phân phối các sản phẩm làm sạch như nhước rửa chén bát, bột giặt, nước tẩy...