Thiết kế logo công BIO Vietnam - Chuyên về lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phân bón sinh học