Thiết kế logo công ty Cổ phần đấu giá Á âu - Hoạt động chuyên về lĩnh vực đấu giá tài sản