Thiết kế thẻ vip, in thẻ nhựa, in thẻ khách hàng , thiết kế tờ rơi, thiết kế Preview Menu on ipad cho nhà hàng Vedette và Geisha