Thiết kế bao bì, thiết kế vỏ hộp đựng sản phẩm sắt uốn nghệ thuật. Thiết kế áp dụng cho in chất liệu giấy duplex bồi carton sóng.