Thiết kế catalogue, in catalogue giới thiệu sản phẩm gạch công nung - Công ty Vinema. Khổ A4, số lượng 12 trang cả bìa