Thiết kế catalogue, in catalogue quảng cáo máy lọc nước Sumo, Khổ A5, số lượng 12 trang cả bìa