Thiết kế catalogue, in catalogue giới thiệu công ty PV Media. Khổ A4 theo chiều ngang, số lượng 20 trang cả bìa