Thiết kế catalogue, in catalogue quảng cáo mỹ phẩm CB. Khổ A4, số lượng 12 trang cả bìa