Thiết kế catalogue, in catalogue giới thiệu bộ sưu tập thời trang mùa hè công ty Lareboss. Khổ 15x15, số lượng 20 trang cả bìa