Thiết kế catalogue, in catalogue công ty xây dựng CJSC. Khổ 20x20, số lượng 12 trang cả bìa