Bạn đang có 1 hoặc chuỗi cửa hàng, shop kinh doanh bán lẻ? bạn muốn tìm mẫu card visit phù hợp với mô tình shop bán hàng của mình. Hãy xem các mẫu card visit đẹp thuộc nhóm lĩnh vực Shop - cửa hàng. Click vào hình ảnh để xem chi tiết. Hãy điền thông tin và nội dung yêu cầu vào form khi muốn đặt in card visit cho shop theo mẫu này, sau đó check mail để tiếp tục đặt hàng.