Bạn đang xem các mẫu card visit đẹp thuộc nhóm lĩnh vực Kinh doanh - bán lẻ. Click vào nút "xem thêm" ở cuối trang để xem thêm mẫu card visit ngành kinh doanh - bán lẻ. Click vào hình ảnh để xem chi tiết. Nếu bạn muốn thiết kế mẫu card visit giống hoặc in card visit  dựa trên mẫu card visit đang xem, hãy điền thông tin và nội dung yêu cầu vào form rồi gửi cho chúng tôi, sau đó check mail để xem hướng dẫn đặt hàng.