In voucher, in phiếu quà tặng, in phiếu giảm giá cho nhà hàng, chất liệu giấy ford 250gsm,ép nhũ logo cao cấp