Thiết kế và in nhãn mác thực phẩm, in nhãn mác dược phẩm và in tem nhãn mác in sticker cho các sản phẩm thủ công. Chất liệu decal cán bóng, bế khuôn đứt nửa chỉ việc bóc dán