In tag quần áo, in tag giá gắn lên sản phẩm thời trang. in mác quần áo cho nhãn hàng thời trang Hadas. chất liệu giấy C300 cán mờ, đục lỗ