In phiếu xuất kho nhà hàng, dùng trong việc quản lý, ghi chép các mặt hàng xuất bán trong ngày. Hình ảnh là mẫu phiếu xuất ho nhà hàng Hàn Quốc Amaranth