In menu nhà hàng, làm menu bìa da nhà hàng Quảng Bình Group. chất liệu da nỉ màu đen, gắn logo bằng đồng ăn mòn. gia công đóng quyển buộc dây