In túi nilon bán hàng dùng cho shop Cindy, màng HD màu trắng + ghi loại dày, dùng đựng quần áo, hàng tiêu dùng