In túi nilon, in tú ni lông cho công ty Centex, chất liệu màng HD màu xanh cốm, in 1 màu trên 1 mặt túi