In túi ni lông, in túi nilon cho công ty Tràng An, chất liệu HD màu trắng, in lưới 1 màu trên 1 mặt túi