In túi ni lông cho cửa hàng kinh doanh vàng Lê Cương, chất liệu màng PE màu đen, in lưới 1 màu nhũ đồng