In túi ni lông, in túi nilon cho công ty điện lực EVN Telecom tỉnh Cao Bằng, chất liệu màng HD màu đỏ cờ, in lưới 1 màu