In túi ni lông, in túi nilon cho công ty CDI, màng HD màu xanh cốm, in 1 màu trên 1 mặt túi