In túi nilon xách hàng dùng cho các shop bán hàng, túi ni lông dùng đựng quà hoặc tài liệu dùng cho các công ty. chất liệu màng HD, PE. Số lượng ít sẽ được chúng tôi sử dụng phương pháp in lụa trên phôi bán sẵn.