Thiết kế túi giấy, In túi giấy khách sạn Royal gate, in offset mực nhũ đồng, chất liệu giấy C250 cán mờ