In túi giấy công ty thời trang Lare boos, in màu nhũ đồng trên giấy ivory, thúc nổi chữ, cán bóng