In túi giấy, in túi xách giấy FPT store, chất liệu giấy C300 cán bóng