Thiết kế túi giấy, in túi giấy cho thẩm mỹ viện Emi Spa. Chất liệu giấy C300 cán bóng, ép kim thúc nổi logo