In túi xách, in túi giấy công ty xây dựng 559, chất liệu giấy C300 cán bóng