In tờ rơi, thiết kế tờ rơi quảng cáo cho các trường trường mầm non, các trường mẫu giao như: tờ rơi trường mầm non Việt An, trung tâm tiếng Anh VDG và một số trường mầm non khác đang được cập nhật thêm