In tờ rơi, in tờ gấp giới thiệu chương trình cho vay của ngân hàng Vietinbank, chất liệu giấy C150, in offset chất lượng cao.