In tờ gấp, in tờ rơi giới thiệu mẫu màu sơn, bảng màu sơn cho các công ty sản xuất và kinh doanh các mặt hàng sơn xây dựng, sơn công nghiệp