In tờ rơi, in tờ gấp , thiết kế tờ gấp giới thiệu và quảng bá khách sạn Lefoyer Hà Nội. In offset đa màu sắc, cán mờ 2 mặt, bế gân gấp theo kiểu brochure