In tờ rơi, in tờ gấp quảng cáo vàng trang sức của công ty Bảo Tín Minh Châu, chất liệu giấy couche, in offset đa màu sắc, bế gân gấp thành phẩm