In tờ rơi, thiết kế tờ rơi quảng cáo sản phẩm của công ty ADG, chất liệu giấy couche 150gsm