In tờ gấp, thiết kế tờ gấp quảng cáo, giới thiệu khách sạn Royal Gate và khách sạn Silkpath, in offset đa màu sắc, chất liệu giấy couche 200gsm, cán mờ, bế gân gấp