In tờ gấp, in tờ rơi trung tâm đào tạo của công ty Golden key, tờ rơi được thiết kế dạng A4 gấp 3, in offset chất lượng cao, chất liệu giấy couche 250, bế gân gấp thành phẩm