In tiêu đề thư khách sạn Royal Gate, in letter head