In tiêu đề thư, thiết kế tiêu đề thư giao dịch ngân hàng Đại Á