Thiết kế thiệp, In thiệp mời khai trương khách sạn Royal Gate