Thiết kế thiệp mời, in thiệp mời khai trương khách sạn Silkpath