In thẻ khách hàng cho siêu thị thực phẩm Foodsach mart. In offset cán bóng, bo tròn 4 góc