In tem bảo hành sản phẩm sữa - công ty Obig, chất liệu decal vỡ, bế khuôn đứt nửa