In tem bảo hành, in tem vỡ, thiết kế tem bảo hành Golden cow, chất liệu decal giấy, cắt đứt nửa