In tem bảo hành sản phẩm công ty Eselling, chất liệu đề can vỡ bế đứt nửa, in offset đa màu sắc