In tem bảo hành camera oto, in tem vỡ đa màu sắc, chất liệu đề can vỡ, cắt đứt nửa